Inflyttning

Välkommen till oss!

Vi hoppas att du skall trivas i din nya lägenhet och med dina nya grannar.

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss. Här är några saker du bör tänka på innan du flyttar in i din nya lägenhet.

Adressändring:

Gör en adressändring i god tid innan inflyttning. Det kan ta tid innan den registreras och börjar gälla. Lägenhetens registrerings nr är en viktig uppgift som både skatteverket och adressändring vill ha. Det finns på ditt hyresavtal och kan även läsas på tavlan i trapphuset.

El Avtal:

Om  inte elen ingår i hyran måste du teckna el avtal. Du väljer själv vilket bolag du vill köpa din el ifrån men du måste kontakta rätt el Nät bolag och teckna el avtal för det fasta nätet. Sedan kan du fritt välja.

Hemförsäkring:

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba vem som helst. Du måste ha ett skydd för dina saker. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du har orsakat i fastigheten.

Teckna en hemförsäkring där försäkringsbeloppet är tillräckligt stort.

Tele:

Din Telefonleverantör ombesörjer att ditt abonnemang flyttar med dig, Tänk på att det kan ta några dagar.

TV /Internet:

Utbudet gällande TV kanaler och Internet är olika inom vårt fastighetsbestånd. Om du vill ha information som gäller för respektive fastighet så sitter det uppsatt i trapphuset.

Hyran- Autogiro

Du betalar hyran förskottsvis varje månad, och då senast innan föregående månads utgång. Enligt hyreslagen innebär detta till exempel att hyran för september måste vara betald den sista vardagen i augusti. Första månads hyran skall vara betald innan tillträde till lägenheten kan ske.

Hyresavier skickas hem till dig fyra gånger per år. Varje avisering innehåller tre månads hyror med separata förfallodatum. Var noga med din inbetalningsinformation när du gör dina inbetalningar för att säkerhets ställa att respektive hyresavgift registreras rätt.

Om du betalar via Internet gör du det på vårt bank giro 5359-8090 var noga med att skriva vilken hyra som inbetalningen avser.

Autogiro

Innebär att din hyresinbetalning sker automatiskt från ditt bank konto på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

För att ansluta dig till autogiro behöver vi ett skriftligt medgivande från dig.

Ladda ner autogiroblanketten eller kontakta kontoret.

Vad Ingår-Ingår Inte

Vad Ingår i hyran ?

I ditt hyresavtal kan du läsa om vad som ingår i din hyra,

Vad gäller lägenhetens storlek, extra utrymme som tex. Förråd och så vidare.

Nedan kan du se vad som ingår i de flesta vanliga hyresrätter, lägenheter

 • Värme och vatten
 • Sophantering
 • Trappstädning
 • Snöröjning av gemensamma ytor under vintertid. Naturligtvis gäller inte detta de trappor o uteplatser som tillhör lägenheter, dessa ansvarar respektive hyresgäst för.
 • Gräsklippning av gemensamma ytor under sommartid. Naturligtvis gäller inte detta de uteplatser som tillhör lägenheter, dessa ansvarar respektive hyresgäst för.
 • TVs Basutbud ingår om inget annat anges
 • Kyl, Frys, Spis
 • Brandvarnare ingår i hyran och skall finnas i alla lägenheter. Vi strävar efter att alla våra lägenheter skall ha brandvarnare men i vissa fall kan det saknas. Saknar din lägenhet brandvarnare kan du kontakta kontoret så får du en installerad helt utan kostnad. Som hyresgäst ansvarar du för brandvarnarens funktion och för att batterierna byts ut. En brandvarnare bör regelbundet kontrolleras, minst en gång per år.

Vad Ingår inte i hyran

Det är bra att veta att vissa saker inte ingår i hyresavgiften. Här är några exempel.

 • Reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll
 • Underhåll av egna installationer såsom exempelvis persienner, disk o tvättmaskiner
 • Förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batteri till brandvarnare och säkringar i de fall proppskåpet är placerat i lägenheten
 • Rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, rens silar, golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i kylskåp eller liknande.
 • Skötsel av uteplats och balkong i anslutning till bostaden.

Egna förändringar

Ytskikt

Du har rätt att själv renovera lägenhetens yta på egen bekostnad. Det är dock viktigt att det görs fackmannamässigt och att förändringen håller sig inom ramen för vad som anses rimligt. Tänk på detta vid val av mönster eller färger. Om förvandlingen blir för extrem eller inte utfört fackmannamässigt kan du bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick när du flyttar. Kontakta oss för att få dina önskemål godkända.

Om du vill göra el installationer måste det utgöras av fackman likaså hushållsmaskiner.

Kontakta oss för att få dina önskemål godkända.

Sköt om din bostad

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på.

 • Avfrostning av kyl o frys

Se till att frosta av kyl o frys regelbundet. Vid avfrostning, låt eventuell is tina av sig själv, använd inga vassa föremål för att slå loss isen. Det är lätt att förstöra kylaggregatet på detta sätt. Samla upp smält vatten i en balja som du tömmer under avfrostningen.

 • Spis, Ugn

Spisen och ugnen bör rengöras regelbundet, Genom att dra ut den kan du även städa utrymmet bakom.

 • Köksfläkt

Filtret i köksfläkten bör rengöras minst en gång i månaden . Har du en kolfilterfläkt bör du byta kolfilter ungefär en gång per år. Tänk på att inte öppna ett fönster i köket när du vill vädra ut matos. Öppna heller ett fönster i ett annat rum så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

 • Golvbrunn

Golvbrunnen i badrummet, duschen bör rengöras med jämna mellanrum för att undvika dålig lukt och stopp i avloppet.

 • Vattenlås

På avlopps röret under tvättstället sitter vattenlås som hindrar dålig lukt att komma upp från avloppet. Detta måste rensas ibland. Tänk då på att ställa en hink under som samlar upp det smuts och vatten som kommer från låset när du tömmer det.

 • Ventiler

För att upprätthålla en bra ventilation är det viktigt att ventilerna i din lägenhet inte täpps igen. Ventilerna måste tvättas emellanåt, gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

 • Element

Tänk på att inte ställa möbler eller på annat sätt täcka termostaterna, elementen med exempelvis tunga gardiner, då fungerar  inte värmen tillfredställande.

Hyresgäst hos oss / Ny In Flytt / Trivsel Regler- Tvättstugan

Som hyresgäst hos oss har du både rättigheter och skyldigheter. För att alla våra hyresgäster skall trivas och känna sig hemma behöver alla visa ömsesidig hänsyn. Om du och dina grannar känner till dessa trivsel regler, och handlar efter dem, blir boendet trivsamt för alla.

 • Mellan kl. 22.00 till kl. 8.00 ska ljudnivån hållas på en lägre nivå. Tänk på att inte spela hög musik, spika eller föra annat oväsen under denna tid på dygnet.
 • Om du skall ha fest – meddela gärna dina grannar!
 • Placera inte föremål i trapphuset, i förrådsgångar eller andra gemensamma utrymmen. Det innebär en ökad risk för alla boende ifall det skulle brinna och det försvårar även framkomligheten för utryckningspersonal om olyckan skulle vara framme. Föremål i trapphuset förhindrar även att städningen blir ordentligt genomförd.
 • Som hyresgäst hos oss är du skyldig att anmäla eventuella fel och brister som uppstår i lägenheten. Kontrollera exempelvis regelbundet att elementen inte läcker. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte har anmält det, kan du komma att bli ersättningsskyldig.
 • Har du husdjur så bör du vara noga med att hålla dem under uppsikt. Se till att djuren inte skadar eller förorenar inomhus eller utomhus runt fastigheten.
 • Undvik att mata fåglar i närheten av fastigheten då rester av fågelmaten lockar till sig möss och andra skade djur. Ställ därför inga sop påsar utomhus på marken, de måste direkt i sop bingarna.
 • För att sätta upp parabol, antenner, skyltar, markiser och dylikt behöver du hyresvärdens godkännande kontakta oss för mer information.
 • Att placera blomlådor på utsidan av balkongen-eller altan räcke är vackert, men kan innebära livsfara för dina grannar eller människor nedanför. Det är därför förbjudet att hänga sådana föremål på räcket. Vill du göra trevligt på balkongen rekommenderar vi att ställa krukor eller ha balkonglådor på insidan.
 • För dina grannars skull är det heller inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkongen. Grillos kan vara störande för dina grannar och kan även vara brandfarligt så det är inte tillåtet på balkongen.
 • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller i närheten av entrén, grannars fönster. Många människor mår dåligt av röklukten. Tänk på att visa hänsyn om du röker. Om du är rökare så gör det utomhus. Du kan bli skyldig för saneringskostnader om lägenheten luktar rök.
 • Tvättstugan är det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och därför en plats där det är viktigt att alla följer uppsatta regler. Tänk på att respektera tvättiderna samt att lämna tvättstugan i det skick så som du själv vill finna den då du skall tvätta.

I Tvättstugan har alla ett gemensamt ansvar att  städningen blir gjord och maskinerna hålls rena.

Vad kan jag åtgärda själv

Ibland krävs det ingen större insats för att felsöka och åtgärda, och då kan en felanmälan vara helt onödig. Här följer några enkla tips på felsökning och åtgärder som du själv kan tillämpa.

Ingen ström

Om strömmen försvinner kan du enkelt felsöka själv.Börja med att stänga av den elapparat du senast satte på. Kontrollera därefter säkringarna (propparna)i ditt elskåp. Deras funktion är att skydda elledningarna frånöverbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen överhettas går säkringaen sönder och strömmen bryts automatiskt. Att detta har skett ser man genom proppens ”öga” har lossnat, alternativ att brytaren för den aktuella säkringen har ändrat läge (gäller moderna el centraler )

Åtgärda med att byta den säkring som gått sönder mot en ny med samma styrka, eller

Om du har en modern central för tillbala brytaren till uppfällt läge.

Om toaletten rinner

Du kan själv prova att trycka på spolknappen ett par gånger i fall det rinner vatten i toaletten. Om det fortsätter att rinna skall du anmäla felet till oss för att förhindra översvämning eller att det helt enkelt rinner i väg många liter vatten i onödan.

Stopp i Handfatet

När vatten inte rinner ner i tvättstället beror det oftast på att det är stopp i vattenlåset. Det är enkelt att åtgärda. Öppna vattenlåset men var noga med att samla upp vatten och smuts som kommer från vattenlåset i en hink eller balja. Försök att ta bort eventuell avfall som fastnat i rören och spola med hett vatten innan du stänger vattenlåset i gen

Felanmälan Görs till

mejl: katharina@kelleby.nu

eller  031-26 30 62 mellan kl. 09.00-16.00 måndag-fredag

Vid inbrott, brand eller person skador Akut ring 112.

Vid akut skada på fastigheten ring vår jour tele på 0734-26 26 66.

Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt skall du göra det skriftligen.

Du kan antingen använda ditt hyreskontrakt som på sista sida har ett utrymme som är avsedd för uppsägning av kontraktet. Eller så skriver man på ett vanligt vitt papper att man vill säga upp sitt hyreskontrakt med adress och lägenhets nummer, datum samt signatur. I båda fall skall det skickas till oss. När vi mottagit uppsägningen skickar vi en bekräftelse så du vet att uppsägningen är mottagen.

Dt är 3 månaders uppsägnings tid från näst kommande månad. Till exempel, Om du säger upp dig den 7e september räknas den första månaden oktober-november-december blir tre månader. Sista utflyttningsdagen då du skall lämna nyklarna till lägenheten blir 31 december. Är du osäker på något kontakta kontoret.

Länk till Uppsägning av lägenhet………………….

Av flyttningsbesiktning

När man flyttar skall man städa lägenheten noga, det som vi kallar flytt städa.

Har man gjort någon å verkan på lägenheten som till exempel borrat stora hål i väggen för att sätta upp TV el dylikt så får man åtgärda det. Innan besiktningen.

Vi tillsammans med hyresgästen går igenom alla rum, toalett, garderober på avflyttningsdagen. Vi tittar på städningen samt besiktar alla golv, väggar, fönster, toalett, inredning i garderober, dusch m.m Om besiktningen visar på åtgärder som måste göras kommer vi att anlita en firma som rättar till felen och räkningen skickas till den avflyttande. Nyklar och återvinningskortet till Göta Återvinningscentral samt tvättlås om du har ett sådant lämnas i samband med avflyttningsbesiktningen.

Att tänka på

När man skall flytt städa är det några saker som man måste göra. Här kommer några punkter som du inte får glömma bort.

 • Dammsuga och våt torka av alla golv, golv lister, dörr lister, fönster och fönster foder, bänkar, skåp, luckor, garderober eller lådor. I alla rum.
 • Tvätta rent toaletten och duschväggar. Göra rent vattenlås och brunn.
 • Frosta av frysen och gör rent alla hyllor och lådor i kyl o frys, stäng av och dra ut el kontakten städa bakom.
 • Gör rent spisen-ugnen samt värme skåp, alla ugnsplåtar och galler. Ta fram spisen och gör rent bakom.
 • Gör rent fläkten. Det ser olika ut beroende på vilken fastighet du bor i, är du osäker kontakta kontoret.
 • Har man balkong eller altan skall den rengöras.