Byggteknik-tjänster

Kelleby o Co utför följande tjänster

  • Kontrollansvarig (KA)
  • OVK-besiktning
  • Projektering
  • Ritningar
  • Besiktningar

Kontrollansvarig enligt pbl.

Ett bra resultat kräver noggrann planering, ledning och kontroll

Alla bygg projekt skall ha en kontrollansvarig (KA) som ser till att alla bestämmelser och krav i bygglagstiftningen följs och som garanterar god byggnadskvalitet. Till sin hjälp har han el. hon en kontrollplan som är nödvändig och innehåller kontroller för projektering och utförande, det ger er trygghet under hela byggprocessen.

Vi har certifierad kontrollansvarig med både behörighet N (för projekt av normal art)  samt Behörighet K (komplicerade projekt)

 

Kostnadsförslag eller offertförfrågan till christopher@kelleby.nu

 

OVK-Besiktning

En byggnads herre skall bland annat enligt Plan och bygglagen säkerställa att byggnaden har ett tillfredsställande inomhus klimat, se till att funktions kontroll av ventilations system sker.

Det kallas för obligatorisk ventilations kontroll så kallad OVK

Bland annat skall byggnader uppfylla väsentliga egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö med avseende på luft.

Vi har sakkunnig funktionskontrollant med behörighet K certifierad hos Swedcert

Kostnadsförslag eller offertförfrågan till christopher@kelleby.nu

Projektering, Ritningar

Arkitekten kan hjälpa dig att styra ditt projekt mot de mål du ställt upp – funktionella, estetiska, tekniska och ekonomiska.

Ett omsorgsfullt arkitektarbete är alltid kostnadsbesparande. Ett hus, en inredning, en anläggning ska inte bara ritas. Det ska också byggas och produceras, men framförallt och i det långa loppet, förvaltas och underhållas.

Det är i det tidiga skedet, när programmet bestäms, när uppdraget formuleras och när den första planeringen och projekteringen sker, som utrymmet för kostnadspåverkan är som störst.

Besiktningar

Ett bra resultat kräver noggrann planering, ledning och kontroll.

Behöver du råd eller förfrågningar till ole@kelleby.nu